Alternatieve geschillenschikking

De EU-commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Dit geeft consumenten de mogelijkheden om geschillen in verband met hun online bestelling in eerste instantie zonder tussenkomst van een rechtbank op te lossen. Het platform voor geschillenbeslechting is toegankelijk via de externe link http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wij nemen niet deel aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.